Vad är strategiska inköp?

I affärsmässiga termer är en strategisk inköpare ett företag som köper varor som krävs i leveranskedjan för att leverera den slutliga produkten. Det kan antingen vara en leverantör eller en tillverkare. Försörjningskedjan är en stor del av en organisations övergripande process. Ett företags totala vinstmarginaler beror mycket på hur väl de kan skaffa och leverera produkter i rätt kvantitet vid rätt tidpunkt.

Strategiska inköp kallas också strategisk inköp. Strategic Sourcing handlar om att köpa ditt företags produkter i bulk. I stället för att förlita sig på den vanliga leverantörskedjemetoden som kräver mycket benarbete, kommer leverantörer att arbeta med dig om din unika inköpsstrategi. De kommer att arbeta tillsammans med dig för att avgöra vilka artiklar du behöver och när. De kommer sedan att arbeta med ditt logistikföretag för att tillhandahålla nödvändiga verktyg och utrustning som hjälper dig att slutföra ditt uppdrag.

Strategiska inköpsföretag finns i hela Sverige. Logistikleverantörer finns i varje stad och delstat inklusive Adelaide, Brisbane, interstate och New South Wales. Logistikleverantörer finns också i Hong Kong, Japan, Kina, Indien, Norge, Sverige, Mexiko och Schweiz. Logistikköpare finns till och med i Nordamerika. Med tillkomsten av outsourcing under det senaste decenniet har logistikleverantörer börjat köpa tjänster från länder som Storbritannien.

Det finns många vårdföretag som vänder sig till strategisk upphandling för att öka sina vinster. En del vänder sig till detta för att öka vinstmarginalen med 30 procent. Särskilt läkemedelsindustrin tillverkar detta för att minska kostnaderna för tillverkning och underhåll av läkemedel i stora mängder. Dessa läkemedelsföretag tycker också att det är mycket lönsamt att skaffa material till medicinsk utrustning från Kina. Dessa företag kräver att dessa material producerar universella täckningsprodukter för att täcka utgifterna för patienter som inte har någon sjukförsäkring.

Strategiska inköp blir allt vanligare bland tillverkare av medicintekniska produkter. I denna process köper strategiska vårdleverantörer ett brett spektrum av produkter som sjukhussängar, tandvårdsdelar, bildsystem och laboratorieutrustning från tillverkare till grossistpriser. Strategisk inköp sparar tid och pengar på företaget. Det minskar företagets allmänna kostnader och ökar kassaflödet.

Strategiska inköp är en av de viktigaste outsourcingmetoderna som antas idag av företag över hela världen. Genom att outsourca denna typ av affärsaktivitet kan du gå in i en lönsam och kostnadsbesparande försörjningskedja. Strategiska inköp görs vanligtvis genom en tredje parts inköpschef som är mycket bekant med processen och tillhörande faktorer som är inblandade i sourcingaktiviteten. De vet var du ska hämta ditt önskade material och hur mycket av varje resurs som ska hämtas från. På så sätt kan du spara pengar, utöka ditt företag och viktigast av allt, förbättra din resultat.

Copyright © 2023 Jonas Sjöstedt